Kíp nổ điện vi sai an toàn

Kíp nổ điện vi sai an toàn

12.000VND 15.000VND
Hiệu ứng
Công dụng
Hướng dẫn sử dụng
Lưu ý khi sử dụng
Chi tiết sản phẩm

KÍP NỔ ĐIỆN VI SAI AN TOÀN 

Kíp nổ điện vi sai an toàn

Sản phẩm dùng để khởi nổ các bãi mìn với độ trễ thời gian ngắn. Kíp nổ điện vi sai an toàn có 6 thời gian vi sai nhằm linh hoạt trong thiết kế nổ mìn. Loại kíp nổ này được thiết kế để sử dụng trong các mỏ than dưới lòng đất có khí và bụi nổ.

Quy cách bao gói: Kíp được xếp vào túi PE, ép hết khí, hàn kín; đựng trong hộp giấy các tông 3 lớp. Mỗi hộp được bảo quản trong một túi PE hàn kín, sau đó bảo quản vào trong một hòm gỗ. 12 hộp giấy được bảo quản trong một hòm gỗ. Trong mỗi hòm gỗ chỉ bảo quản một loại kíp có cùng số vi sai.

Cửa hàng phân phối sản phẩm
noData
Không có cửa hàng
Sản phẩm liên quan