1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

    Cửa hàng không hỗ trợ vận chuyển. Người mua phải đến cửa hàng để nhận hàng
  2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yêu tố khoảng cách và phương thức giao hàng
     Sau khi xác nhận đơn hàng, Cửa hàng sẽ thông báo cửa hàng có đáp ứng được đơn hàng không. Nếu có cửa hàng thông báo địa chỉ mua hàng để người mua đến lấy trong 1-7 ngày làm việc. Trong quá trình lấy hàng về nhà của người mua lưu ý có có hóa đơn để xác nhận đơn hàng đảm bảo tính pháp lý