Thành tích đạt được

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Công ty đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quí của Nhà nước và Quân đội. Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng

Giải thưởng

Trong công tác nghiên cứu khoa học và công tác quản lí sản xuất, Công ty đã được tặng