1.Tài khoản chưa xác minh số điện thoại

2.Lỗi "Không có hình thức vận chuyển khả dụng với sản phẩm"

3.Sản phẩm trong đơn hàng báo lỗi "Không có hình thức vận chuyển khả dụng với sản phẩm"

4.Lỗi hệ thống/ lỗi mạng

5.Không cập nhật được địa chỉ nhận hàng

6.Sản phẩm có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép của các đơn vị vận chuyển

7.Số dư trong thẻ tín dụng/ghi nợ/ATM/ Số dư TK Shopee/Ví ShopeePay của bạn không đủ để thanh toán giá trị đơn hàng

1. Cần xác minh số điện thoại liên kết với tài khoản là chính chủ.

2.Bạn vui lòng thay đổi địa chỉ nhận hàng khác/lựa chọn sản phẩm này ở Shop khác

3.Lỗi không có hình thức vận chuyển khả dụng xảy ra khi các sản phẩm trong đơn hàng đang áp dụng các kênh vận chuyển khác nhau. Một đơn hàng chỉ được áp dụng một nh vận chuyển, bạn vui lòng tách riêng hai đơn hàng