Người mua có thể đến cửa hàng để thực hiện thanh toán hoặc tự thỏa thuận phương thức thanh toán với cửa hàng

Quy trình thanh toán (hệ thống không hỗ trợ thanh toán trực tuyến) như sau:

1. Đến cửa hàng/liên hệ cửa hàng: Người mua đến cửa hàng hoặc liên hệ cửa hàng qua zalo hoặc số điện thoại để thanh toán.

2. Cung cấp thông tin đơn hàng: Người mua cung cấp thông tin mua hàng trực tuyến cho cửa hàng.

3. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng: Người mua thực hiện thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. Hoặc thỏa thuận phương thức thanh toán khác (nếu cần): Trong trường hợp người mua muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác mà cửa hàng không hỗ trợ, họ có thể tự thỏa thuận với cửa hàng về phương thức thanh toán này. Điều này có thể bao gồm việc thỏa thuận về chuyển khoản ngân hàng hoặc các biện pháp thanh toán khác.

4. Nhận biên nhận/thẻ ghi nợ (Nếu có): Sau khi thanh toán được hoàn tất, người mua nhận được biên nhận hoặc thẻ ghi nợ để xác nhận giao dịch thanh toán.

Quy trình này cung cấp sự linh hoạt cho người mua trong việc lựa chọn phương thức thanh toán và tiện ích trong việc thực hiện giao dịch mua hàng tại cửa hàng khi hệ thống không hỗ trợ thanh toán trực tuyến.