Mục tiêu

  • Với những bước đi đúng hướng, hiệu quả, qua từng năm, giá trị sản lượng hàng hoá, doanh thu, thu nhập của người lao động Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 không ngừng tăng lên. Là một doanh nghiệp trong TOP đầu của Tổng cục CNQP.
  • Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 hôm nay luôn phát huy truyền thống “Ðoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học” xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

 

 

Sứ mệnh

  • Thương hiệu: Thiết kế và sản xuất các loại pháo hoa độc đáo, sáng tạo để tạo ra những trải nghiệm khó quên trong các sự kiện và lễ hội.
  • Đảm bảo an toàn: Sản xuất pháo hoa với chất lượng tốt nhất và an toàn hàng đầu, để đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng.
  • Tuân thủ quy tắc sản xuất: Đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động và tuân thủ quy định pháp luật về sản xuất.