a, Các điều kiện hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa dịch vụ giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý nếu có: 
chỉ trong phạm vi nước Việt Nam không bao gồm các đảo
b, Chinh sách kiểm hàng: 
-    Điều kiện hàng hóa được hưởng chính sách trả hàng , hoàn tiền: 
-    Sản phẩm được mua hàng trực tuyến tại trang Z121.vn
-    Sản phẩm phải được công ty sản xuất có thể nhận diện qua: mẫu mã, bao bì và mã QR chuyển đổi) 
-    Sản phẩm mua phải có phiếu mua hàng bán lẻ do cửa hàng cung cấp 
-    Trường hợp được đổi trả hàng: 
-    Sản phẩm hiện tượng như giàn pháo hoa phát hỏa không hết, bị tắt giữa chừng, tụt tầm khi bắn,...  Trong trường hợp Người dùng chưa tác động vào sản phẩm
-    Sản phẩm khi nhận hàng sai khác với đơn mua hàng.
-    Quy định xử lý: Trong vòng 30 ngày kể từ khi mua hàng  (đối chiếu với hóa đơn bán lẻ) cửa hàng gần nhất nơi khách hàng sử dụng sản phẩm có trách nghiệm tiến hành thu hồi, đổi trả sản phẩm tương ứng.
-    Thời gian hoàn trả: 30 ngày sau khi đưa ra kết quả xử lý khiếu nại 
-    Cách thức hoàn trả, chi phí cho việc hoàn trả: Lấy sản phẩm tương đương, chi phí do khách hàng hoặc cửa hàng. Tùy theo kết luận xử lý của công ty
Lưu ý: các sản phẩm rách them nhãn, thủng lớp giấy bạc đều không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sản phẩm có thể sử dụng bình thường, người dùng có thể dùng mã QR để khẳng định đây là sản phẩm Công ty sản xuất
d, Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện hạn chế nếu có;
Người mua hàng phải cung cấp số cccd  để cửa hàng cung cấp hóa đơn 
Lưu ý: trong quá trình sử dụng người tiêu dùng phải có hóa đơn của nhà máy để đầy đủ tính pháp lý trong quá trình sử dụng 
đ, Nghĩa vụ của người bán nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch 
Người mua: Cam kết các thông tin cung cấp khi mua hàng là đúng và chấp nhận điều khoản mua hàng và sử dụng sản phẩm 
Người bán: Cung cấp đúng sản phẩm cho người mua 
Đảm bảo các chính sách mua hàng cho người mua: chính sách bán hàng, đổi trả hàng,...