Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

80.000VND 100.000VND
Lưu ý
Hiệu ứng
Công dụng

Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý khi sử dụng

Chi tiết sản phẩm

THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DẠNG THỎI VÀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI

Hai sản phẩm là một loạt các sản phẩm năng lượng cao cung cấp hiệu suất vượt trội trong điều kiện môi trường ẩm ướt hoặc khô. CE và BE có nhiều mật độ tùy thuộc vào sự pha trộn sản phẩm. Thuốc nổ nhũ tương dạng thỏi và thuốc nổ nhũ tương rời được thiết kế đặc biệt cho việc nổ mìn trong khai thác quặng và xây dựng trong cả điều kiện khô và ướt. Các sản phẩm này không được thiết kế để sử dụng trong các hầm mỏ than có khí và bụi nổ.

Thuốc nổ nhũ tượng dạng rời -21chemical

Hình ảnh thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Thuốc nổ nhũ tương dạng rời

Cửa hàng phân phối sản phẩm
Xem thêm
Sản phẩm liên quan